Maria i Krzysztof Wiklikowie


Audiencja u Papie¿a - Rzym, 17 Maja 1998 

powrót